برگزاری دوره آموزشی ایمنی صنعتی و بهداشت کار در کردستان

در راستای ارتقاء دانش مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان واحدهای تولیدی، دوره آموزشی ایمنی صنعتی و بهداشت کار در اداره کل استاندارد استان کردستان برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان:  در این دوره شرکت کنندگان با مفاهیمی چون عوامل مختلف زیان آور( فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی) در محیط کار صنعتی؛ اصول حفاظت و ایمنی افراد در محیط کار صنعتی در مجاورت ماشین آلات تولیدی؛ بررسی حوادث ناشی از کار در محیط صنعتی و راهکارهای مقابله با آن؛ بررسی عوامل ارگونومیکی محیط کار و نحوه چیدمان ماشین آلات تولیدی؛ راهکارهای پیشگیری از بیماریها و حوادث ناشی از کار در کارگاه ها؛ چگونگی تکمیل فرم های بازرسی ایمنی در محیط کار صنعتی؛ ایمن سازی آزمایشگاه های واحدهای صنعتی در برابر خطرات ناشی از کار؛ استاندارد نظام مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در کارگاه‌ها، استانداردها و الزامات ایمنی سازی ارائه شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران آشنا شدند.