برگزاری دوره آموزشی برنامه ریزی احتیاجات مواد مصرفی در کردستان

در راستای ارتقاء سطح دانش مدیران کنترل کیفیت و کارشناسان واحدهای تولیدی دوره آموزشی برنامه ریزی احتیاجات مواد مصرفی با همکاری مرکز آموزشی سیمیا در اسفندماه سال جاری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان به نقل از روشن رئیس اداره آموزش استاندارد، در این دوره آموزشی شرکت کنندگان با اصول اولیه برنامه ریزی جهت مدیریت تولید کارگاهی، جداول برنامه‌ریزی تهیه و نگهداری مواد اولیه در کارگاهها، وظایف برنامه ریزی تولید و تعیین مناسبترین زمان آغاز تولید، برنامه ریزی ظرفیت اقدام به تولید و نظارت بر درخواست کالا از انبار مدیریت سفارشات تولید و نحوه تعیین میزان موجودی مواد در انبار، نقش مدیر کنترل کیفیت در برنامه ریزی نظارت بر کیفیت مواد مصرفی، زمان‌بندی و برنامه ریزی صدور سفارشات مواد اولیه و آشنایی با تکمیل فرم های مربوطه، کاربرد برنامه ریزی احتیاجات مواد در تولید به هنگام و کاهش ضایعات تولیدی آشنا شدند.

به گفته وی: در این دوره آموزشی ۶۷ نفر از مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان شرکت داشتند.