برگزاری دوره آموزشی کاربرد اکسل در کنترل کیفیت در کردستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان؛ دوره ی آموزشی کاربرد اکسل در کنترل کیفیت با حضور مدیران کنترل کیفیت در اردیبهشت ماه سال جاری در شهرستان های مریوان و سروآباد برگزار شد.  شرکت کنندگان در این دوره با مفاهیمی مانند: آشنایی محیط کار اکسل، کار با سلول ها، مدیریت کار پوشه ها، کار با فرمول ها و توابع، آموزش کار با نمودارها و چاپ اطلاعات آشنا شدند.