برگزاری دوره ی آموزشی ویرایش استاندارد ملی آسانسورهای کششی در کردستان

دوره ی آموزشی آشنایی با مهمترین تغییرات در تجدید نظر اول استاندارد ملی آسانسورهای کششی به شماره 6306-1 در آبان ماه سال جاری در اداره کل استاندارد کردستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، در راستای ارتقاء سطح دانش مدیران فنی و تکنسین های فنی شرکت های نصاب و همچنین یکپارچگی بازرسی آسانسور توسط بازرسین اداره استاندارد دوره ی آموزشی آشنایی با استاندارد ملی ایران به شماره 1-6306، آسانسورهای کششی برگزار شد. در این دوره انجمن صنفی پیمانکاران، انجمن صنایع آسانسور و شرکتهای بازرسی استان حضور داشتند.

بر اساس این گزارش این دوره با همکاری واحد آموزشی شرکت بازرسی فنی فلات پژواک شعبه کردستان با حضور 86 نفر کارشناس برگزار شد و شرکت کنندگان با بندهای اضافه شده و تغییر یافته استاندارد 1-6306، آسانسورهای بدون موتورخانه، محاسبات و مقررات ایمنی ساختار نصب آسانسور ( آسانسورهای برقی) آشنا شدند.