ترخیص 22 تُن چای سیاه در کردستان

کارشناسان استاندارد و گمرک استان کردستان پس از نمونه‌برداری دو محموله چای سیاه، اجازه ترخیص این محصول را صادر کردند.

 

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان به نقل از کارشناس اداره صادرات و واردات استاندارد، در مرداد ماه سال‌‌جاری، پس از نمونه برداری و انجام آزمون های مربوطه توسط کارشناسان استاندارد و گمرک از دو محموله چای سیاه با نام‌های تجاری النسیم و الواحه  به وزن 22 تُن و مطابقت این محصول با استاندارد‌های مربوطه، این محصول را در اداره کل گمرکات استان کردستان ترخیص کردند.