تشکیل اولین جلسه ساماندهی و بازرسی انبارها و مراکز نگهداری کالا در  شهرستان قروه

در راستای عملیاتی شدن طرح ساماندهی انبارها و مراکز نگهداری کالا بمنظور تسریع در روند بازرسی و کنترل این اماکن در بهمن ماه سال جاری جلسه ای با حضور مسئولین ارگانهای ذیربط و نماینده استاندارد شهرستان در  فرمانداری قروه تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، محمدی نماینده استاندارد در شهرستان قروه عنوان کرد: در این جلسه که در راستای شناسایی و ساماندهی انبارهای نگهداری کالا سطح شهرستان بمنظور تسهیل در امر خدمت رسانی و نیز بازرسی های لازم از این اماکن صورت گرفت پیشنهادات و لزوم همکاری کلیه ارگانهای ذیربط در این زمینه مطرح گردید.