تشکیل جلسه با اعضای شورای اسلامی شهر بانه

در راستای پیگیری تفاهم نامه اداره کل با شورای اسلامی استان کردستان, جلسه ای با حضور نمایندگان اداره کل استاندارد در شهرستان بانه و اعضای شورای شهر بانه تشکیل شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد کردستان: در این جلسه مباحثی در خصوص اختصاص نام یکی از معابر یا میادین شهر بنام استاندارد, صدور پایانکار پس از اخذ تاییدیه استاندارد, استانداردسازی شهربازیها, استانداردسازی جایگاههای cng, اختصاص محلی جهت نصب بنر ترویجی استاندارد و ... بحث  و بررسی شد و اعضای شورا در خصوص تمامی موارد قول مساعد همکاری با اداره استاندارد دادند. در پایان لوحهای تبریک مدیرکل استاندارد به اعضای شورای شهر بانه اهدا شد.