تشکیل جلسه توسعه مالی در استاندارد کردستان

جلسه توسعه مالی در استاندارد، دی ماه سال جاری در راستای پیشبرد اهداف عالیه مباحث هزینه کرد اداره کل به ریاست شاکری معاون منابع انسانی و امور حقوقی و با حضور مسئولین و کارشناسان اداره کل تشکیل شد.

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان؛  در این جلسه در خصوص همگرایی و همفکری در برنامه های مالی اداره کل و برنامه‌ریزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در عمل، اصلاح ساختارهای مالی با رویکرد قیمت تمام شده و پرهیز از هزینه‌های غیرضرور و هماهنگی در بدنه کارشناسی اداره کل بحث و گفتگو شد.