تشکیل جلسه نظارت برحسن اجرای تفاهم نامه همکاری شورای اسلامی و استاندارد کردستان

اردلان رییس اداره استاندارد سقز خبر داد: اولین جلسه کارگروه شهرستانی نظارت بر حسن اجرای تفاهم نامه منعقد شده فی مابین اداره کل استاندارد و شورای اسلامی استان کردستان در شهرستان بانه و با حضور ریاست شورای اسلامی شهرستان، ریاست شورای اسلامی شهر بانه، معاون عمرانی شهردار بانه و مسئول نمایندگی اداره استاندارد بانه در محل جلسات شورای شهرستان برگزار شد که در این جلسه کلیه مفاد تفاهم نامه فی مابین اداره کل استاندارد و شورای اسلامی استان مورد بررسی قرار گرفت.