تشکیل جلسه کارگروه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در کردستان

جلسه کارگروه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت با حضور نمایندگان اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت و معدن جامعه مدیران کنترل کیفیت استان کردستان در اداره‌کل استاندارد کردستان برگزار شد‌.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: در این جلسه در خصوص ۲ مورد پرونده متخلف و ۴ مورد پرونده مربوط به مدیران کنترل کیفیتی که رشته تحصیلی آن ها مرتبط با زمینه فعالیت واحد مربوطه نبود بحث و گفتگو شد.