تشکیل جلسه کارگروه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در کردستان

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: جلسه کارگروه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت با حضور مدیرکل استاندارد، نمایندگان اداره تعاون، کار و رفاه  اجتماعی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، جامعه مدیران کنترل کیفیت و خانه صنعت و معدن استان کردستان در اداره‌کل استاندارد کردستان برگزار شد‌.در این جلسه 11 مورد پرونده متقاضی بررسی شد که با 9 مورد پرونده موافقت و با دو مورد موافقت نشد.