تشکیل جلسه کمیسیون خرید تضمینی گندم در سروآباد

جلسه کمیسیون خرید تضمینی گندم با حضور معاون فرماندار و اعضای کمیسیون آرد و گندم شهرستان در تیر ماه سال جاری تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، در این جلسه مدیر کل شرکت غله شهرستان سروآباد گفت: در این شهرستان تنها مکانی که اجازه خرید تضمینی گندم را دارد شرکت تعاون روستایی است و شرکت تعاونی ملزم به آماده سازی انبارها و سیلوها جهت خرید گندم می باشد و مقدار گندم پیش بینی شدە مازاد بر نیاز کشاورزان در شهرستان سروآباد ۳۵۰۰ تُن می باشد.

در ادامە تورج احمدی زاد نماینده استاندارد در سروآباد در خصوص باسکولهای ثابت عنوان کرد: باسکول های ثابت مراکز خرید گندم از طرف اداره کل استاندارد استان کردستان  گواهی کالیبراسیون و صحت باسکول را اخذ کرده و در بازرسی صورت گرفته توسط نماینده استاندارد در شهرستان مورد تایید می باشد.

نماینده استاندارد در شهرستان سروآباد ضمن درخواست از شرکت غله بعنوان متولی امرخرید تضمینی گندم ،اعلام کرد:  این نمایندگی آمادگی دارد تا در زمینه استاندارد ۱۰۴ مربوط به گندم در بحث خرید به تعاونی روستایی کمک نماید.

شایان ذکر است: خرید تضمینی گندم امسال با قیمت هر کیلو ۱۳۰۰ تومان برای گندم با درصد افت مفید ۴ درصد و افت غیر مفید ۲ تعیین شده است.