تشکیل دوره آموزشي آشنایی با استاندارد در استانداری کردستان

در راستای آشنایی کارشناسان حوزه ی امور اقتصادی استانداری کردستان، اداره کل استاندارد کردستان دوره ی آموزشی " آشنایی با استاندارد " را در سالن شهدای دولت استانداری برای کارشناسان برگزار کرد. 

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان اين دوره  توسط رییس اداره  صادرات و واردات اداره کل آموزش داده شد و کارشناسان با مفاهيم استاندارد و مزاياي بكارگيري استانداردها، تقسيم بندي و نحوه استفاده از استاندارد، مراحل تدوين استاندارد( در سطوح و جنبه هاي مختلف) ، نحوه اجراي استانداردها در ايران و قوانين و مقررات مربوطه و همچنين تشكيلات سازمان استاندارد و  اهميت نتايج كنترل و نظارتهاي سازمان ملي استاندارد آشنا شدند.