تشکیل دوره آموزشي آشنایی با استاندارد در کانون فکری پرورشی کودکان کردستان

در راستای آشنایی مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان، اداره کل استاندارد کردستان دوره ی آموزشی " آشنایی با استاندارد " را در بهمن ماه سال جاری در این کانون برگزار کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان اين دوره  توسط رییس اداره  صادرات و واردات اداره کل آموزش داده شد و مربیان با مفاهيم استاندارد و مزاياي بكارگيري استانداردها، تقسيم بندي و نحوه استفاده از استاندارد، اهمیت آشنایی کودکان با استاندارد و مفاهیم آن، نحوه اجراي استانداردها در ايران و قوانين و مقررات مربوطه و همچنين تشكيلات سازمان استاندارد و اهمیت  نتايج كنترل و نظارتهاي سازمان ملي استاندارد آشنا شدند.