تشکیل چهارمین کمیته مبارزه با قاچاق طلا و ارز

در راستای نظارت بر مصنوعات طلا جلسه ای با حضور مدیرکل استاندارد و اعضای کمیته در اداره کل استاندارد استان کردستان  تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان : در این جلسه در مورد نحوه کنترل و نظارت بر مصنوعات گرانبها بحث و تبادل نظر شد و به منظور جلوگیری از قاچاق طلا و ارز بر استفاده از طلاهای کد دار و دارای نشان استاندارد تاکید و مقرر شد مراکز عرضه طلا در فاکتورهای فروش کد طلا را درج نمایند.