تشکیل کارگاه روانشناختی مهارتهای ارتباطی و حل تعارض در کردستان

در راستای آشنایی بانوان اداره کل استاندارد استان کردستان، در بهمن ماه سال جاری با هماهنگی مسئول امور بانوان اداره کل، کارگاه آموزشی حل تعارض برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان: دراین کارگاه  تعدادی از بانوان اداره کل،در مکان جمعیت هلال احمر استان کردستان حضور داشتند که با راهکارهای عمده و کلی مشکلات ارتباطی و چگونگی برقراری ارتباط موثر و داشتن مهارت حل تعارض آشنا شدند.