تشکیل کمیته بازرسی جایگاه‌های CNG استان کردستان

در راستای بررسی مشکلات جایگاه‌های ‌CNG استان کردستان جلسه‌ی کمیته بازرسی جایگاه‌های ‌CNG استان در اداره‌کل استاندارد کردستان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، منصور لهونیان مدیرکل استاندارد استان کردستان ضمن تاکید بر لزوم همکاری و همراهی کلیه‌ی جایگاه داران و ارگانهای ذیربط در امراستانداردسازی جایگاه‌ها گفت: با توجه به مشکلات، موانع و خطرات احتمالی ناشی از غیر استاندارد بودن جایگاه‌های CNG ، باید همکاری‌های بیشتری در زمینه ی  بازرسی ادواری این جایگاه‌ها انجام گیرد.

در ادامه نماینده اداره‌کل مدیریت بحران استانداردی کردستان با تاکید بر الزامی بودن استاندارد گفت: با توجه به حساسیت بسیار بالای جایگاه CNG باید پیش‌بینی و پیشگیری لازم برای تأمین ایمنی کامل آن انجام و استانداردسازی لازم صورت گیرد. در پایان مصوب شد تا آخر بهمن ماه امسال کلیه ی جایگاه‌ها نسبت به عقد قرارداد با شرکت بازرسی اقدام کنند و جلسه‌ای مختص به جایگاه سروآباد با حضور نمایندگان اداره‌کل مدیریت بحران استانداردی کردستان، فرمانداری و شهرداری سروآباد، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان و اداره کل استاندارد تشکیل و در خصوص تعیین تکلیف جایگاه تصمیم‌گیری شود، همچنین مقرر شد ضمن رفع موارد بحرانی بازرسی ادواری جایگاه‌هایCNG  تا پایان بهمن ماه امسال، تمامی جایگاه‌هایی که برای بازرسی ادواری معرفی شده‌اند عدم انطباق‌ها را رفع و موفق به دریافت گواهی استاندارد شوند.

شایان ذکر است جایگاه‌هایی که در اسرع وقت نسبت به رفع موارد بحرانی اقدام نکنند جهت قطع گاز به شرکت ملی گاز معرفی خواهند شد.