تعدادی از آسانسورهای اماکن دولتی و عمومي پلمب شد

در بازرسی ادواری آسانسور ساختمان های دولتی و عمومی کردستان توسط بازرسان شركت هاي تاييد صلاحيت شده سازمان ملي استاندارد ايران، 19 مورد آسانسور غیر استاندارد پلمب شد.

به گزارش روابط عمومی استاندارد استان کردستان، شاهین جاهد کارشناس نظارت بر اجرای استاندارد کردستان در گفتگویی با این واحد عنوان کرد: متاسفانه با توجه به هشدارهایی که به بالاترين مقام و مديران ساختمانها در خصوص عدم نصب آسانسور غیر منطبق با استاندارد های لازم داده می شود، باز هم شاهد نصب آسانسورهای غیر ایمن توسط شرکتهای غیر مجاز در ساختمانهای دولتی و عمومی هستیم.

وی اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد ایران بازرسی های ادواری را به منظور جلوگیری از نصب چنین آسانسورهایی الزام کرده که در کل کشور صورت میگیرد و در همین راستا در استان کردستان نیز طی این بازرسی ها  19 مورد آسانسور از جمله آسانسور تعدادی از ساختمان‌های پزشکی به علت نداشتن ایمنی و استانداردهای لازم پلمب شدند.

کارشناس اجرای نظارت بر استاندارد کردستان از شهروندان خواست هنگام نصب آسانسور حتما به شرکتهایی که مجاز به نصب هستند مراجعه کنند و در صورت هرگونه شکایتی با اداره کل استاندارد کردستان تماس گیرند.