تعلیق پروانه‌ی کاربرد علامت استاندارد اجباری واحد تولیدی آفتاب گستر دلیجان استان مرکزی

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری واحد توليدي آفتاب گستر دلیجان استان مرکزی با فرآورده «عایق رطوبتی بام دو لایه نوع BOF ویژه مناطق معتدل و گرمسیری» با نام تجارتي « ماه شرق » به شماره پروانه 8649593948 از تاریخ 95/11/16تعلیق گردید، لذا مطابق با قوانين و مقررات سازمان ملي استاندارد ايران توليد، توزيع، تمركز و عرضه محصول فوق در سراسر كشور ممنوع مي باشد.