تعلیق پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری فرآورده قند شکسته بسته بندی شده  "حسن بیگی "استاندارد استان خراسان رضوی

پروانه‌ كاربرد علامت استاندارد اجباری قند شکسته بسته بندی شده واحد تولیدی " حسن بیگی  " استان خراسان رضوی، با نام تجاری "تمین" تعلیق گردید، لذا مطابق با قوانين و مقررات سازمان ملي استاندارد ايران  از مورخ 5/11/95 توليد، توزيع، تمركز و عرضه محصول فوق در سراسر كشور ممنوع مي باشد.