تقدیر از دانش آموزان دبستان شهید باهنر روستای نوین

در راستای برگزاری دومین جشنواره ی استانی "پیوه ر"، اردیبهشت سال جاری از دانش آموزان روستای نوین قدردانی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان به نقل از نمایندگی استاندارد در شهرستان سروآباد، از دانش آموزان دبستان شهید باهنر روستای نوین از توابع شهرستان سروآباد که  ۲۰ اثر را به جشنواره پیوه ر ارسال کرده بودند با اهدای جوایزی تشکر و قدردانی شد.

 احمدی زاد ضمن بیان اینکه دراین مراسم مسئول نمایندگی و کارشناسان استاندارد شهرستان مریوان حضورداشتند، افزود: در این مراسم ابتدا مدیر مدرسە ضمن خیر مقدم به پرسنل استاندارد و اشاره به نقش استاندارد در زندگی و تاثیر آن بر پیشرفت جامعه، خواستار ترویج استاندارد توسط دانش آموزان در خانواده شد.

براساس این گزارش، تعدادی از دانش آموزان برنامه هایی را در راستای استاندارد و در قالب شعر و مقاله ارائه کردند.

در ادامه سجادی مسئول نمایندگی استانداردشهرستان مریوان نیز ضمن تشکر از شرکت دانش آموزان در جشنواره پیوره؛ به تشریح وظایف و عملکرد سازمان ملی استاندارد پرداخت و در رابطه با سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ اطلاعات جامعی ارائه داد.

در پایان مراسم ضمن توزیع بسته های ترویجی استاندارد میان معلمین و دانش آموزان به مدیر مدرسه و تمامی دانش آموزان کە بە جشنوارە آثار ارسال کرده بودند لوح تقدیر و جایزه ویژه اهدا شد.