توزیع کتابچه های استاندارد در روستاهای سنندج

به منظور توسعه فرهنگ استاندارد با مدیریت رییس اداره اوزان و مقیاس استاندارد کردستان، بیش از ۳۰۰ جلد کتابچه و پوستر در روستاهای سنندج توزیع شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان: با هدف آگاه سازی شهروندان با وظایف و فعالیتهای سازمان ملی استاندارد، آزمایشگاه همکار پایش سنجش پالیز غرب

با مدیریت رییس اداره اوزان و مقیاسات استاندارد، ضمن آزمون اطمینان از صحت عملکرد ترازو و باسکول واحدهای صنفی و نصب برچسب صحت عملکرد در صورت تایید، به توزیع کتابچه های استاندارد در میان روستاییان پرداختند.

گفتنی است همزمان با توزیع این کتابچه ها، توضیحات کامل درخصوص استاندارد و کمپین کالای استاندارد ایرانی میخرم برای روستاییان داده شد.