توسعه تأييد صلاحيت كليه آزمايشگاه هاي مصالح ساختماني

منصور لهونیان مدیرکل استاندارد استان کردستان از تایید صلاحیت 12 مورد آزمايشگاه همكار و توسعه‌ی آزمايشگاه هاي مصالح ساختماني در کردستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، منصور لهونیان گفت: این اداره‌کل در راستاي كنترل و نظارت بيشتر بر عرضه مصالح ساختماني استاندارد و توسعه و ترويج فرهنگ استاندارد تأييد صلاحيت آزمايشگاه‌هاي مصالح ساختماني را به صورت ويژه مورد توجه قرار داده است و تا كنون 12 مورد آزمايشگاه همكار در زمينه مصالح ساختماني موفق به دريافت پروانه تأييد صلاحيت شده اند و تعداد شش آزمايشگاه نيز در حال فراهم آوري الزامات و دريافت گواهينامه مي باشند.