توقیف قند شکسته پیشگامان در شهرستان بیجار

در راستای بازرسی ویژه نوروزی از سطح عرضه شهرستان بیجار مقدار نزدیک به سه هزار کیلوگرم قند شکسته با نام تجاری پیشگامان به دلیل نداشتن علامت استاندارد، توقیف شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان:  در فروردین ماه سال جاری نزدیک به سه هزار کیلوگرم قند شکسته توسط کارشناسان استاندارد در شهرستان بیجار کشف و توقیف شد. کامیاب نماینده استاندارد در شهرستان بیجار تاکید کرد هنگام خرید محصولاتی همچون قند شکسته، شکر بسته‌بندی شده حتماً به درج علامت استاندارد و کد ده رقمی بر روی بسته‌بندی دقت کرده و در صورت عدم رویت نشانه‌های فوق مراتب را از طریق سامانه تلفن گویای 1517 گزارش فرمایند.