جایگاه روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران ارتقا می یابد

 رییس سازمان ملی استاندارد ایران در گردهمایی روابط عمومی های این سازمان گفت : لازم است جایگاه روابط عمومی سازمان ملی استاندارد ایران در ستاد و به تبع آن در سایر استانها ارتقا یابد.

 نیره پیروزبخت در این گردهمایی با اشاره به اهمیت روابط عمومی ها  گفت : مسئولان روابط عمومی باید با آگاهی کافی از حوزه های مختلف اطلاعات دقیق و به موقع را منتشر و از انعکاس اخبار نادرست ممانعت کند.

وی روابط عمومی را آینه تمام نمای سازمان دانست و تصریح کرد: روابط عمومی باید با شفاف سازی اطلاع رسانی موثری را در سطح جامعه و برای ذینفعان داشته باشند و استاندارد را به مطالبه عمومی تبدیل کنند.

پیروزبخت خواستار تغییر نگرش از روش سنتی به روش های نوین اطلاع رسانی شد و اظهار داشت: روابط عمومی تنظیم کننده روابط درون سازمانی و برون سازمانی است که باید بین این دو گروه هم افزایی و هماهنگی لازم را ایجاد کنند.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران بر گسترش اطلاع رسانی و ارتباط موثر روابط عمومی ها در سایر استانها تاکید کرد و افزود : حضور مسئولان روابط عمومی در استانها بسیار اثربخش است همیشه باید به عنوان یاور و همراه بالاترین مقام دستگاه حضور مستمر داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه استاندارد در دولت و مجلس گفت : امروزه وظایف سازمان ملی استاندارد ایران محدود به کالا و خدمات نیست بلکه در سایر بخش ها از جمله حقوق شهروندی ، لوایح ، کرامت انسانی ، استانداردخانواده و... وارد شده و این مسله بیانگر انتظار جامعه از این سازمان است.