جلسه‌ی شورای هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا در بیجار تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی ادار‌ه‌کل استاندارد استان کردستان: جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با قاچاق كالا، آبان ماه امسال با حضور نمایندگانی از فرمانداري، تعزيرات، استاندارد،  صنعت معدن تجارت ، غله و بازرگاني، پليس آگاهي، اتاق اصناف و پليس اطلاعات و امنيت  تشکیل شد. در این جلسه در خصوص نحوه برخورد با واحدهاي متخلف و اقدام در خصوص كالاهاي کشف شده بحث و گفتگو شد.