جلسه کمیته هماهنگی استانداردسازی تجهیزات بازی مهد‌های کودک کردستان

در راستای بررسی مشکلات تجهیزات بازی مهد‌های کودک استان، جلسه کمیته هماهنگی استانداردسازی تجهیزات بازی مهد‌های کودک با حضور نمایندگانی از اداره‌کل استاندارد، بهزیستی و مهدهای کودک تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان در این جلسه که در اداره‌کل استاندارد کردستان تشکیل شده بود، حاضرین به بررسی مشکلات و خطرات استفاده از تجهیزات بازی فلزی و غیر استاندارد در مهد‌های کودک استان پرداختند.

بر اساس این گزارش در جلسه مذکور مقرر شد، لیست تمامی مهدهای کودک استان توسط اداره‌کل بهزیستی تهیه و به اداره‌کل استاندارد تحویل داده شود، همچنین جهت آشنایی هرچه بیشتر مدیران مهدکودک ها با استاندارد، دوره های توجیهی برگزار گردد.