جلسه ی هماهنگی برگزاری جشنواره ی پیوه ر

در راستای برگزاری جشنواره ی استانی " پیوه ر" فروردین ماه سال جاری جلسه ای با حضور معاون استانداردسازی و آموزش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، با توجه به اهمیت استاندارد و ترویج آن در میان دانش آموزان، فراخوان جشنواره ای با عنوان " پیوه ر" در اسفند ماه سال 95 به تمامی مدارس سطح استان در تمامی مقاطع تحصیلی جهت شرکت در جشنواره با 8 محور داده شد، بر همین اساس امروز جلسه ای جهت پیگیری برنامه ها و برگزاری این جشنواره تشکیل شد.

لازم به ذکر است مهلت ارسال آثار به دفاتر مدارس تا تاریخ 16 فروردین می باشد.