جمع آوری محصولات تاریخ مصرف گذشته در دیواندره به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، در بهمن ماه سال جاری در راستای اجرای طرح طاها و حمایت از حقوق شهروندان طی بازرسی از واحدهای صنفی سطح بازار شهرستان دیواندره توسط نماینده استاندارد، مقدار زیادی محصولات تاریخ مصرف گذشته کشف و جمع آوری شد.