جمع آوری محصولات غیر استاندارد در بیجار

در گشت مشترک بازرسی از سطح بازار شهرستان بیجار، مقدار قابل توجهی دستمال کاغذی غیر استاندارد کشف و جمع آوری شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، مسئول نمایندگی استاندارد شهرستان بیجار گفت:  طی اعلام کتبی دفتر اداره کل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران مبنی براعلام جعل علامت استاندارد دستمال کاغذی با علامت تجاری" پرنیا " و دستورجمع آوری این محصول ازمراکز توزیع و عرضه، گشت مشترکی با حضور نمایندگان اداره استاندارد و صنعت، معدن و تجارت این شهرستان صورت گرفت. در بازرسی انجام شده علاوه بر اینکه کارشناسان به صاحبان اصناف در خصوص توزیع و نگه داری محصول اخطار دادند مقدار قابل توجهی از این محصول را کشف و جمع آوری کردند.