جمع آوری محصولات فاقد علامت استاندارد در شهرستان سقز

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، در بهمن ماه سال جاری در راستای اجرای طرح طاها و حمایت از حقوق شهروندان طی بازرسی از واحدهای صنفی سطح بازار شهرستان سقز توسط نماینده استاندارد، مقدار زیادی محصولات فاقد علامت استاندارد و جعل علامت ،کشف و جمع آوری شد.