جمع آوری نمک صنعتی و غیرخوراکی از نانوایی‌های سطح شهرستان قروه در راستای حمایت از حقوق و سلامت شهروندان، در دی ماه سال جاری گشت مشترک بازرسی نانوایی‌های شهرستان قروه با حضور کارشناسان استاندارد، فرمانداری، شبکه بهداشت و صنعت، معدن و تجارت انجام شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، محمدی نماینده استاندارد در شهرستان قروه گفت: طی بازرسی صورت گرفته از نانوایی های سطح شهرستان، مقدار 50 کیلوگرم نمک صنعتی غیرخوراکی و تصفیه نشده فاقد علامت استاندارد جمع آوری شد.
وی عنوان کرد: نانوائی ها تنها مجاز به استفاده از نمک هایی هستند که دارای علامت استاندارد بوده و یا لیست آنها توسط اداره بهداشت در اختیار آنها قرار گرفته است، در غیراین صورت استفاده از نمک های غیر استاندارد که مورد تایید استاندارد و بهداشت نیست، در نانوائی ها ممنوع می باشد.