جمع آوری 100 کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته از سطح بازار شهرستان دهگلان

 در راستای حمایت از حقوق و سلامت شهروندان، در خرداد ماه سال جاری گشت مشترک بازرسی سطح بازار شهرستان دهگلان با حضور  محمدی کارشناس استاندارد و نماینده بهداشت انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد  استان کردستان،   محمدی نماینده استاندارد در شهرستان قروه گفت: طی بازرسی صورت گرفته در خرداد ماه 96، مقدار 100 کیلوگرم انواع مواد غذایی فاقد کیفیت و تاریخ مصرف گذشته  از  سطح بازار شهرستان دهگلان جمع آوری شد.