حضور " به نشان " عروسک ترویجی اداره کل استاندارد استان کردستان در برگزاری نمایشگاه فعالیتهای ترویجی ادارات کل استاندارد استانها

 به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، به منظور بیان اهمیت و اعلام  میزان توجه اداره کل به ترویج فرهنگ استاندارد در میان کودکان و دانش آموزان ، " به نشان " عروسک ترویجی استاندارد کردستان در نمایشگاه فعالیتهای ترویجی ادارات استاندارد استانها و در غرفه اختصاصی اداره کل حضور یافت و از حضور خود در مدارس سطح شهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، شهربازیها و برنامه های کودک صدا و سیمای استان با هدف اشاعه فرهنگ استاندارد در میان کودکان و دانش آموزان خبر داد، که  مورد استقبال ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران و مدیران کل استاندارد استانها قرار گرفت.

شایان ذکر است که این نمایشگاه همزمان با گردهمایی مدیران کل استاندارد استانها در اسفند ماه سالجاری و در مکان سازمان ملی استاندارد ایران، به مدت دو روز برگزار گردید.