حضور کارکنان اداره کل استاندارد کردستان در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن گزارش تصویری راهپیمایی 22 بهمن و حضور کارکنان اداره کل استاندارد استان کردستان