دریافت گواهی ایمنی و استاندارد تجهیزات بازی الزامی است

 

در راستای تعامل بین سازمان ملی استاندارد ایران با ارگان ها، سازمان ها و شورای های اسلامی شهر، جلسه ی بررسی وضعیت شهربازی و آسانسور شهرستان سروآباد با حضور رئیس و اعضای شورای شهرستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان؛ نماینده استاندارد شهرستان سروآباد هدف از تشکیل این جلسه را بررسی وضعیت تجهیزات شهربازی ها و آسانسورهای شهرستان عنوان کرد.

تورج احمدی زاد ضمن بیان وظایف و عملکرد استاندارد در این شهرستان شهرستان گفت: وظیفه ی استاندارد نظارت بر واحدهای تولیدی، نظارت بر استاندارد بودن و تاریخ مصرف داشتن مواد غذایی و محصولات غیر خوراکی در اصناف سطح بازار، تجهیزات شهر بازی و مکانهای بازی، نظارت بر مصنوعات طلا در سطح عرضه می باشد.

وی همچنین با ارائه ی گزارشی از عملکرد شش ماهه اول سال 96،به غیر استاندارد بودن تجهیزات بازی شهربازی و مکانهای بازی شهرستان سروآباد اشاره و تاکید کرد: دریافت گواهی ایمنی و استاندارد تجهیزات بازی الزامی است و در این راستا شهرداری به عنوان متولی عقد قرارداد با بهره برداران لازم است در اسرع وقت نسبت به دریافت گواهی ایمنی و استاندارد تجهیزات بازی اقدام کرده و قبل از دریافت گواهینامه مذکور با بهره بردار قراردادی منعقد نکند.

نماینده استاندارد شهرستان سروآباد همچنین از رییس شورای این شهرستان خواست، با توجه به عقد تفاهم نامه استاندارد با رئیس دوره چهارم شورای شهر در خصوص نام گذاری میادین شهر یا بلوار به اسم استاندارد،این درخواست مجدد پیگیری شود.

در ادامه جلسه کیقباد محمدی رئیس شورای شهر گفت: با توجه به اهمیت استانداردسازی تجهیزات بازی، در اولین جلسه با شهردار وضعیت شهر بازی و درخواست استاندارد مبنی بر نام گذاری میدانی با نام استاندارد بررسی و پیگیری خواهد شد.

در پایان مراسم لوح تقدیر با امضای مدیر کل استاندارد استان به اعضای شورای شهر اهدا شد و اعضای شورا به کمپین کالای استاندارد ایرانی میخرم پیوستند.