دومین نشست دور چهارم گردهمایی منطقه ای نظارت بر اجرای استاندارد در اداره کل استاندارد همدان

سه شنبه 10 مرداد ماه 96 دومین نشست دور چهارم گردهمایی منطقه ای نظارت بر اجرای استاندارد با حضور وحید مرندی مقدم ، معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران ، مدیران کل ادارات استاندارداستان های ایلام، کردستان، کرمانشاه و لرستان در همدان برگزار شد.

در پایان نشست حاضرین در گردهمایی به پویش #کالای – استاندارد – ایرانی میخرم پیوستند.