دومین کتابخوانی دانش آموزان در استاندارد کردستان

در راستای آشنایی هرچه بیشتر دانش آموزان با مفاهیم استاندارد،  دانش آموزان دبیرستان سمای شهرستان سنندج به کتابخوانی با موضوع استاندارد در این اداره کل پرداختند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان: دومین کتابخوانی توسط دانش آموزان امروز  برپا گردید،  در این کتابخوانی دانش آموزان با مفاهیمی همچون وظایف و ماموریت های سازمان ملی استاندارد ایران، گذر و نظری به برخی از استانداردهای صنعت غذا و دارو، نگاهی اجمالی برخی استانداردها، قوانین و مقررات در ارتباط با اوزان و مقیاس ها و همچنین کمپین " کالای استاندارد ایرانی می خرم" آشنا شدند. گفتنی است جهت ترویج بیشتر استاندارد تعداد ۱۰۰ مورد بروشور و کتابچه و لوح فشرده  با همین موضوع میان دانش آموزان توزیع شد.