روابط عمومی‌ها با کارایی و عملکرد صحیح به دولت کمک کنند مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کردستان مدیران روابط عمومی ادارات و سازمانها را به عملکرد صحیح و کارایی بیشتر در جهت کمک به دولت فراخواند.
به گزارش پایگاە اطلاع رسانی استانداری کردستان؛ هیرش رضائی در کارگاه آموزشی مدیریت و برنامه ریزی راهبردی ارتباطی در روابط عمومی و اشتغال آفرینی با بیان اینکه متاسفانە این روزها شاهد تخریب چهرە دولت بە شیوە ای کاملا غیرە منصفانه هستیم گفت‌: روابط عمومی ها باید با کار درست و عملکرد خلاقانە در جهت زدودن فضای یاس و ناامیدی و حمایت از دولت تلاش کنند.
وی روابط عمومی ها را تنها متعلق و مسئول بازتاب عملکرد مدیران ندانست و گفت: روابط عمومی ها مسئول ارتباط سازمان با مردم و ایجاد یک رابطه سالم، پویا و دوسویه هستند.
رضائی در ادامه مدیران روابط عمومی ها را به استفاده از پیام رسان های داخلی برای ترویج و بازتاب برنامه های دولت و عملکرد ادارات به مردم فراخواند و اظهار داشت: پیام رسان های داخلی توسط جوانان این کشور ایجاد و طراحی شده اند و لازم است این پیام رسان ها به شیوه ای مطلوب مورد توجه قرار بگیرند.