رییس اداره استاندارد سقز: از فعالیت شرکتهای نصاب آسانسور بدون مجوز استاندارد جلوگیری خواهد شد

اردلان رییس اداره استاندارد سقز امروز 27 بهمن ماه سال جاری در گفتگویی عنوان کرد: به دلیل حوادث تلخ ناشی از استاندارد نبودن برخی از آسانسورها ، ضمن برخورد با شرکتهای نصاب بدون مجوز از فعالیت این شرکتها نیز جلوگیری خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، اردلان افزود: طی گشت مشترک با بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و بازرسی از شرکتهای نصاب آسانسور شهرستان سقز، به شرکتهای نصاب فاقد مجوز لازم اخطار داده شد و تاکید گردید در صورت عدم اخذ مجوز تا پایان سال جاری از فعالیت این شرکتها جلوگیری خواهد شد.