ساخت استند ترویجی استاندارد، ویژه کودکان

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان : در راستای اهمیت ترویج فرهنگ استاندارد در میان کودکان و دانش آموزان  و به منظور تفهیم و توجیه بهتر مطالب آموزشی به  آنها، استند ترویجی استاندارد در بهمن ماه سالجاری و به سفارش اداره کل به چاپ رسید، شایان ذکر است  مفهوم شعار کودکانه درج شده و نیز چاپ تصویر " به نشان "، عروسک ترویجی و محبوب کودکان بر روی استند فوق الذکر، بیانگر اهمیت وجود نشان استاندارد بر روی کالاهای تولیدی می باشد.