استاندارد مهمان دانش آموزان دبستان دخترانه شاهد شهر سنندج شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان، در پی تأکیدات منصور لهونیان، مدیر کل اداره ‌کل استاندارد استان کردستان مبنی بر اینکه "کودکان از اقشار آسیب پذیر جامعه بوده و بسیاری از ضرورتها از جمله آشنایی با نشان استاندارد‌‌ و اهمیت وجود آن بر روی کالاهای مصرفی باید برای آنها شفاف سازی گردد" نمایشی عروسکی در بهمن ماه سالجاری و در دبستان شاهد دختران " شهیده شهین مردوخی" به اجرا  گذاشته شد، در این برنامه، دانش آموزان با مفهوم کالا، کالای استاندارد، ضرورت وجود نشان استاندارد بر روی کالاهای مصرفی، وظایف اداره کل و سامانه پیامکی 10001517  توسط " به نشان "، عروسک ترویجی اداره کل آشنا شدند، در پایان از دانش آموزان در خصوص محتوی برنامه اجرا شده، گزارشی تهیه شد و با اهداء جوایزی از اقلام ترویجی استاندارد، استفاده از کالای ایرانی با نشان استاندارد به این آینده سازان میهن اسلامی تأکید شد.