شرح حال استاندارد از زبان نماینده استاندارد در شهرستان سروآباد

شهرستان سروآباد در ۹۰کیلومتری شهر سنندج قرار گرفته است، در این شهرستان ۱۵واحد تولیدی و خدماتی وجود دارد که استاندارد توانسته است با برنامه ریزی و کنترل و نظارت بر واحد های تولیدی این اطمینان را به مصرف کنندگان و دریافت کنندگان خدمات بدهد که این محصولات توسط استاندارد صحه گذاری شده وباعث آسوده خاطری برای مصرف کنندگان گردیده است.

در راستای اجرای قوانین ومقررات سازمان ملی استاندارد در سال 1395، نمایندگی استاندارد در شهرستان سروآباد فعالیت هایی را انجام داده است که عنوان شدن آن خالی از لطف نمی باشد.

پلمب واحد های تولیدی متخلف یکی از این وظایف است که در طول این یک سال سه واحد تولیدی پلمب شده وبا توجه به اهمیت سلامت کودکان و جلوگیری از وقوع هر حادثه ای دو شهر بازی غیر استاندارد نیز مورد پلمب قرار گرفت.

یکی دیگر از وظایف استاندارد بازرسی از سطح بازار و واحدهای تولیدی است و در این راستا تعداد 150 بازرسی از واحدهای تولیدی به عمل آمده که همزمان۸۰ مورد نمونه برداری انجام شد.

ابطال، تعلیق، تمدید و صدور پروانه از دیگر فعالیت های استاندارد است و با توجه به عملکرد ضعیف و عدم انطباق مجوز برخی از واحدهای تولیدی، پروانه استاندارد یک واحد تعلیق و دو واحد دیگر باطل شد.

همچنین طرحی با عنوان طرح اجرای هماهنگی استاندارد مشهور به طرح طاها وجود دارد که در این طرح 150 مورد بازرسی از واحد های صنفی و عرضه مواد غذایی، نانوایی، رستوران، غذا خوری، نمایشگاههای بهاره و پاییزه و ٦۰ مورد بازرسی از سطح بازار توسط نماینده استاندارد در گشتهای مشترک با دستگاه های اجرایی ذیربط  انجام گرفته است. 

ترویج فرهنگ استاندارد از مهمترین وظایف استاندارد است و در این زمینه بیش از ۱۰۰۰ بسته ترویجی در بین ادارات، مراکز آموزشی، مدارس و روستاها توزیع شده است، نواخته شدن زنگ استاندارد برای اولین بار در شهرستان به مناسبت گرامیداشت هفته استاندارد از جمله اقدامات مهم این نمایندگی بوده است.

امید به این که در سال ۹٦ نیز تمامی برنامه های سازمان ملی استاندارد و اداره کل در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده، ترویج استاندارد و ارتقاء جایگاه واقعی استاندارد در میان مردم صورت پذیرد.

تورج احمدی زاد نماینده استاندارد در شهرستان سروآباد