صادرات 23 تن رطب از کردستان

کارشناسان استاندارداستان کردستان، پس از نمونه‌برداری محموله رطب اجازه صادرات این محصول را صادر کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان: پس از نمونه برداری و انجام آزمون های مربوطه توسط کارشناسان استاندارد از  محموله رطب با نام‌ تجاری" صد و یک"  به وزن 23 تُن و مطابقت این محصول با استاندارد‌های مربوطه، این محصول را  به کشور عراق صادر کردند.