طرح طاها در روستاهای بالاتر از ۱۰۰ خانوار اجرا شد

تورج احمدی زاد از بازرسی در سطح بازار روستاها و بازرسی از سه زمین نانوایی در سروآباد در اسفند ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد کردستان، احمدی زاد نماینده استاندارد در شهرستان سرو آباد گفت: در راستای  طرح هماهنگ اجرای استاندارد در شهرستان سروآباد ؛ از واحد های صنفی در دو شهر سروآباد و اورمان، همچنین روستاهای ناو ، نوین ؛سلین و بلبر که بالای ۱۰۰ خانوار هستند بازرسی صورت گرفت.

به گفته ی وی ضمن توضیحاتی در رابطه با اهمیت استاندارد و آگاه سازی مغازه داران از این مهم مقادیر زیادی مواد غذایی فاقد تاریخ اعتبار جمع آوری و معدوم گردید.

تورج احمدی در ادامه بیان کرد: در اسفند ماه امسال سه مورد مکان نانوایی جهت احداث، از لحاظ استاندارد سازی بازرسی شد.

به گفته ی وی: با توجه به مصوبات کار گروه آرد و نان شهرستان با موضوع بازرسی از مکان های در خواست شده از جانب متقاضیان جهت احداث نانوایی، مقرر شد این مکانها توسط نمایندگان استاندارد؛ صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، نماینده فرمانداری و نماینده مرکز بهداشت مورد بازرسی قرار گیرد.

احمدی زاد با بیان اینکه سه مورد از درخواست ها مورد بازرسی قرار گرفته تصریح کرد: طبق موصبه مقرر شده، هدف از این بازرسی ها تایید مکان های نانوایی از لحاظ استانداردهای مربوطه می باشد.