طرح نظارتی بازرسی از اصناف دیواندره

در ادامه طرح نظارتی ماه مبارک رمضان و گشت های نظارتی، گشت مشترک بازرسی از واحدهای صنفی دیواندره توسط نمایندگان فرمانداری، استاندارد، مرکز بهداشت وصنعت معدن تجارت شهرستان دیواندره صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان کردستان: در این گشت از تعدادی از واحدهای صنفی اعم از نانوایی، سوپرمارکت و سایر اصناف بازرسی به عمل آمد.

سیروس کاکی نماینده استاندارد در شهرستان دیواندره هدف از تشکیل این گشت ها را نظارت بیشتر بر کیفیت، قیمت، وزن چانه و بهداشت اصناف عنوان کرد و گفت: در این گشت ها با چند واحد نانوایی متخلف به دلیل عدم رعایت قوانین های مربوطه برخورد شد ، همچنین از آرد مصرفی نان در نانوایی ها توسط اداره استاندارد نمونه برداری به عمل آمد. براساس این گزارش طی بازرسی تعدادی کالای تاریخ مصرف گذشته از سوپر مارکت ها  ضبط و معدوم گردید.