طرح هماهنگی اجرای استاندارد در سقز اجرا شد

نمایندگان استاندارد در شهرستان سقز، به اجرای قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران در راستای حمایت از حقوق شهروندان پرداختند.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، طی بازرسی صورت گرفته توسط نماینده استاندارد در راستای اجرای طرح طاها و حفظ سلامت شهروندان از واحدهای صنفی سطح بازار شهرستان سقز، مقادیر زیادی محصولات تاریخ مصرف گذشته کشف و جمع آوری شد.