عدم توجه به اخطار کارشناسان استاندارد موجب پلمب واحد تولیدی شد

قانون شکنی و عدم توجه به قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد بار دیگر موجب پلمب یک واحد تولیدی در شهرستان سروآباد شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان کردستان، با توجه به اینکه رعایت استاندارد‌های لازم در تهیه و تولید محصولات از مهمترین اهداف سازمان ملی استاندارد است و در صورت عدم توجه می تواند برای مصرف کننده مشکل ساز باشد، به همین منظور اداره‌کل استاندارد کردستان در راستای  اجرای طرح هماهنگی استاندارد به بازرسی و نمونه برداری از واحدهای تولیدی با محصول لوله پلی اتیلن می پردازد. اردیبهشت ماه سال جاری نماینده ما در شهرستان سروآباد خبر داد: در بازرسی‌های مکرری که توسط کارشناسان استاندارد صورت گرفت چندین بار به واحد تولیدی لوله پلی اتیلن آریز لوله در خصوص عدم رعایت استاندارد های لازم  و استفاده از مواد اولیه اخطار داده شد که بی توجهی به تذکرات داده شده و ادامه تولید محصول فاقد استاندارد، واحد حقوقی اداره‌کل را بر آن داشت این واحد تولیدی را با در دست داشتن حکم قضایی پلمب کند.