فراخوان دوره‌ی آموزشی "آخرین تغییرات استاندارد ملی آسانسور"

به اطلاع می‌رساند، اداره‌کل استاندارد استان کردستان در راستای ارتقاء سطح دانش مدیران، مدیران فنی و کارشناسان شرکتهای نصاب و بازرسی آسانسور، دوره آموزشی «تئوری وعملی آخرین تغییرات استاندارد ملی آسانسور کنار یک نمونه آسانسور» را با همکاری مرکز آموزشی دانش سرای سیمیا و مدرسی مهندس مجتبی ذوالفقاری ، فوق لیسانس مهندسی مکانیک، عضو کمیسیون تدوین استاندارد ملی و بازرسی ادواری آسانسورهای ایران و مشاور کمیته بین المللی استانداردهای جهانی آسانسور مورخ 97/03/02 و 97/03/03 در شهرستان سنندج برگزار می‌نمایید.