فراخوان دوره ی آموزشی مدیریت بهره وری به اطلاع می رساند اداره کل استاندارد استان کردستان با همکاری مجتمع آموزشی افق، دوره ی آموزشی " مدیریت بهره وری" را مورخ 96/06/22 در این مجتمع برگزار می کند.
جهت اطلاع بیشتر متن تصویر پیوست را مطالع فرمایید.